praktisk information

bestyrelsen i kragsbjerghave

Bestyrelsen i Kragsbjerghave består af nedenstående aktive personer, som alle brænder for arbejdet med at gøre Kragsbjerghave til det bedste bofællesskab i Odense. Det er væsentligt for bestyrelsen, at såvel de indendørs som de udendørs rammer er velholdte og indbydende at færdes i. Kragsbjerghaves budgetter afspejler en løbende plan for vedligeholdelse og dertil kommer de ønsker, der yderligere måtte være i løbet af et budgetår.  

Formand

Mona Thomsen

Kontakt

Næstformand

Sonja Milkær

Kontakt

Bestyrelsesmedlem

Carsten Weisz

Kontakt

Bestyrelsesmedlem

Jens Wellejus

Kontakt

Bestyrelsesmedlem

Asbjørn Andersen

Kontakt

1. Suppleant

Lina Hoffmann

Kontakt

2. Suppleant

Johnny Wichmann

Kontakt

Dokumenter

Husorden

Herunder kan du læse den gældende husorden for Kragsbjerghave. Du kan også downloade den til din computer, ved at trykke her.

Husorden 2022

I en bebyggelse som Kragsbjerghave kommer vi uundgåeligt tættere på hinanden, end i en almindelig stor ejendom. Det er derfor i alles interesse, at vi udviser størst muligt hensyn til hinanden.

Affald skal sorteres og anbringes i relevante containere. Dette gælder også potteplanter m.v.
Der må under ingen omstændigheder sættes poser eller sække ved siden af containerne.
Kun storskrald må kommes i traileren og her skal der bruges klare plastposer.
Der findes kasser til el-pærer, batterier og mindre el-artikler.
Ved flytning er den enkelte ansvarlig for at få fjernet alt bohave.

Det pynter med altankasser, men de må ikke dryppe ned til underboen.
Det er ikke tilladt at male altanerne.
Afløb på altanerne skal rense jævnligt, for at undgå fugtskader.
Der må ikke grilles på altanerne.

Når disse benyttes, skal møbler stilles på plads efter brug.
Husk at lukke vinduer/døre og at slukke lyset.

Der må ikke fodres fugle og andre dyr fra lejlighederne, da det medfører, at ejendommen hjemsøges af skadedyr.

Leje af garage – henvend dig til formanden.

Der er mulighed for at leje gæsteværelser (ring 9243 2929).

Der kan lejes en gæstespisestue (max. 16 pers.)  – kontakt Walhers Dinner vedrørende leje og evt. levering af mad

Nyd vores skønne have, men husk at sætte møblerne på plads.

Slå parasollerne ned.

Der udsendes jævnligt beboerinformation til alle.
Der afholdes regelmæssigt beboermøde.

Hold øje med opslagstavlerne i opgangene og opslagstavlen ved spisestuen. Her vil nyheder og aktiviteter fremgå.

Der må ikke stilles privat bohave i opgangene – bortset fra rollatorer.

Det er ikke tilladt at holde husdyr eller passe andres.

Biler må kun parkeres i afmærkede båse.
Beboeres erhvervsbiler henvises til kantstensparkering.
Cykler henvises til cykelgarager, cykelstativer eller cykelkældrene.
Der er aflåst skur til el-scootere, som placeres i nummererede båse.
Ansøgning om plads, sker til formanden.
El-cykler må bruge de aflåste skure i det omfang, der er plads.
Ellers henvises til cykelkælder, cykelgarager og cykelstativer.

Der må ikke forefindes religiøs eller politisk reklame synligt i området.

  • I hver lejlighed findes internet og WI-FI.
  • I hver lejlighed findes stik til fællesantenneanlæg.
  • Der må kun sættes udvendige antenner op, hvis man har udlejers skriftlige godkendelse.

Der må hverken ryges i eller foran opgange og selvfølgelig heller ikke på andre indendørs fællesarealer.

Radio, tv, musikinstrumenter og lignende skal benyttes med fornøden hensyntagen til naboerne.

Der skal være ro i ejendommen kl. 22 på hverdage og kl. 23 lørdag. Boring i vægge må finde sted mellem kl. 8.00 og 20.00 på hverdage og i weekender mellem kl. 10.00 og 20.00

Tæpper og måtter må ikke rystes udover altanen. Der må gerne tørres tøj på altanerne, såfremt det ikke kan ses over altankanten.

Der findes tørresnore bag garagerne.

Udluftning skal foregå gennem vinduer og altandør.

Der må sættes lys omkring altaner og vinduer.
Udsmykning på fællesområderne skal aftales med bestyrelsen.

I hver vaskekælder er der 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere. Hertil bruges vaskenøglen.

Derudover er der i hver vaskekælder 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler, som hovedsageligt er til brug for hjemmeplejen mellem kl. 08 og 11 alle dage.

Til alle lejligheder hører 3 nøgler, som passer til kældrene, fælleslokalerne (efter kl. 19) og de aflåste cykelskure.

Der hører 1 kælderrum på ca. 1,5 M2 til hver lejlighed.

Eventuelle klager eller ønsker fremsendes til bestyrelsen.  Der står en hvid kasse ud for spisestuen, som er beregnet til – RIS – ROS – ØNSKER og FORSLAG. Den tømmes jævnligt – alt behandles seriøst, og alle får svar så hurtigt som muligt.

Kollektivhuset Kragsbjerghave, den 16. februar 2022.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedtægter

Klik på knappen herunder for at hente Kragsbjerghaves vedtægter ned på din computer.

Referater

Herunder kan du downloade referater fra bestyrelses- og årsmøder samt de seneste godkendte regnskaber.